Co dělat, když se aktualizace softwaru Philips TV nezdařila?

16.8. 2021

Co dělat, když se aktualizace softwaru Philips TV nezdařila?

Co dělat, když se aktualizace softwaru na televizoru Philips nezdařila?

Situace

Poté, co je na televizoru zahájena aktualizace softwaru, se přeruší a zobrazí se chybové hlášení se zprávou, že aktualizaci softwaru nebylo možné dokončit (text samotného hlášení se může lišit v závislosti na modelu televizoru), nebo že aktualizace softwaru vyžaduje 1,5 hodiny.

Kontrolní seznam

Ujistěte se, že:

• Software televizoru je zastaralý a je třeba ho aktualizovat

Přijmout

Pro obnovu aktualizace softwaru vyzkoušejte následující postup

1. Znovu spusťte aktualizaci

• Odpojte od televizoru všechna připojená zařízení

• Odpojte napájecí kabel televizoru a po přibližně 1 minutě jej znovu zapojte

• Restartujte televizor

• Znovu spusťte aktualizaci

2. Aktualizace pomocí USB

• Vyzkoušejte jinou jednotku USB flash

• Je-li to možné, aktualizujte televizor prostřednictvím internetu pomocí následujících kroků:

Pro televizory bez systému Android:

Stiskněte tlačítko „Home“ a vyberte:

Nastavení > [Aktualizace softwaru] (Software Update) > [Ze sítě] (From network)

Pro televizory se systémem Android:

Stiskněte tlačítko „Settings“ na dálkovém ovladači televizoru a vyberte:

[Všechna nastavení] (All settings) > [Aktualizace softwaru] (Update Software) > [Vyhledat aktualizace] (Search for Updates) > [Internet]

Pokud se software nepodaří nalézt, obraťte se na místní podporu Philips TV.

3. Spuštění vynucené aktualizace

Pokud se nezdaří pravidelná aktualizace softwaru, vyzkoušejte vynucenou aktualizaci.

Kliknutím na hypertextový odkaz níže zjistíte více informací o tom, jak provést vynucenou aktualizaci softwaru:

https://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/Portal/en/Faq/All/2865

RADY A TIPY