Co dělat, když televizor Philips ztratí nastavení sítě? (Wi-Fi)

20.9. 2021

Co dělat, když televizor Philips ztratí WiFi

Co dělat, když..

Nastane jedna z následujících situací:

Po zapnutí televizoru dojde ke ztrátě dříve zvolených nastavení internetu Wi-Fi v televizoru. Televizor zobrazí na obrazovce okno instalace sítě, ve kterém lze údaje znovu zadat.

Když televizor během instalace sítě Wi-Fi vyhledává směrovače, nemůže najít žádné směrovače.

Ujistěte se, že..

Televizor se před vstupem do platformy Smart TV plně spustil. Před pokusem o přístup k síti vždy počkejte 5 minut po zapnutí televizoru.

Pokud televizor po dřívější instalaci připojení nepřistupuje k internetu prostřednictvím bezdrátového připojení automaticky, postupujte podle níže uvedených kroků:

1. Proveďte cyklus napájení

Vypněte televizor

Odpojte napájecí kabel od síťové zásuvky ve zdi

Před opětovným zapojením napájecího kabelu vyčkejte alespoň jednu minutu (po zhasnutí kontrolky LED).

Televizor opět zapněte

Otevřete prostředí Smart TV a zkontrolujte, zda se obnovilo připojení k internetu.

2. Resetujte směrovač

Resetujte směrovač podle pokynů výrobce směrovače. Zkontrolujte, zda se problém stále vyskytuje.

3. Zkontrolujte nastavení sítě v televizoru

Na dálkovém ovladači televizoru stiskněte tlačítko "Settings/Home" a vyberte:

[Nastavení/Nastavení] > [Nastavení sítě] > [Zobrazit nastavení sítě].

Nebo na adrese .

[Všechna nastavení] > [Bezdrátové připojení a sítě] > [Zobrazit nastavení sítě].

Nebo

Stiskněte tlačítko "Nastavení/Menu" na dálkovém ovladači televizoru a vyberte:

[Častá nastavení]* > [Všechna nastavení] > [Bezdrátová připojení a sítě] > [Drátové připojení nebo Wi-Fi] > [Zobrazit nastavení sítě].

*Pouze u některých modelů

V této nabídce lze zkontrolovat následující nastavení:

[Režim sítě]: Mělo by být nastaveno na [DHCP/auto IP].

Tato možnost zajistí, že televizor bude automaticky aktualizovat připojení, pokud směrovač změní IP adresu televizoru.

4. Zkontrolujte možnosti zabezpečení směrovače

Nastavení zabezpečení směrovače by mohlo zabránit televizoru navázat připojení. Zkontrolujte následující nastavení:

Internetové porty 80 a 443 by měly být otevřené

Zkontrolujte, zda je v nastavení směrovače dostupná možnost "skrýt/neviditelný SSID". Tato možnost by měla být deaktivována

Poznámka: Všechny směrovače se liší. Další informace o změně těchto nastavení naleznete v příručce nebo se obraťte na výrobce směrovače.

5. Otestujte další připojení

Chcete-li ověřit, zda se nastavení neztratí při použití připojení Wi-Fi přímo se směrovačem nebo při všech internetových připojeních, vyzkoušejte následující postup:

Vytvořte hotspotovou síť na chytrém zařízení.

Propojte směrovač a televizor ethernetovým kabelem.

Pokud televizor neukládá údaje o internetovém připojení, obraťte se na podporu televizoru Philips.

RADY A TIPY