Jak aktualizovat software televizoru Philips přes USB?

9.8. 2021

Jak aktualizovat software televizoru Philips přes USB?

Situace

Aktualizace softwaru je vhodná:

• k získání nejnovějších funkcí

• pro zlepšení funkcí televizoru

Kontrolní seznam

Ověřte, zda:

• je dostupný notebook nebo stolní počítač s USB portem

• je k dispozici prázdná jednotka USB flash

Přijmout

Software televizoru můžete aktualizovat podle těchto kroků:

1. Zkontrolujte verzi softwaru, která je v současnosti na televizoru nainstalována

Pro ověření softwaru televizoru stiskněte tlačítko [Home] na dálkovém ovladači a vyberte:

Setup > [Software Settings] (Nastavení softwaru)> [Current software info] (Info o používaném softwaru)

nebo

[Quick Settings] (Rychlá nastavení) > [Update software] (Aktualizovat software) > [Current software info] (Info o používaném softwaru)

nebo

Settings > [All settings] (Všechna nastavení) > [Update software] (Aktualizovat software) > [Current software info] (Info o používaném softwaru)

2. Otevřete webový prohlížeč

Navštivte webovou stránku společnosti Philips a přejděte na stránku podpory svého výrobku (např. při čtení těchto často kladených dotazů klikněte na možnost „Support“ (Podpora), která se nachází na navigačním panelu výše).

Poznámka: Ujistěte se, že jste zvolili správný model televizoru.

3. Podívejte se na software na webové stránce

• Na stránce vyberte možnost „Software updates“ (Aktualizace softwaru).

• Zobrazí se vám dedikovaný software pro váš model televizoru a číslo verze.

4. Ověřte, zda je dostupný nový software pro televizor

Pokud se verze software na webové stránce liší od té v televizoru, je možno provést aktualizaci softwaru televizoru. Nová verze softwaru má „vyšší“ číslo.

Příklad:

Verze 002.155.000 je novější než verze 002.128.000

Verze 003.110.000 je novější než verze 002.128.000

Poznámka: stará verze softwaru na televizoru nemůže být instalována

5. Stáhněte soubor softwaru (.zip soubor) na stolní počítač nebo notebook

• Pozorně si prosím přečtěte Licenční smlouvu s koncovým uživatelem. Klikněte na I Accept pro další krok stahování. Klikněte na I do not accept pro krok zpátky.

Pokud přijmete podmínky používání, automaticky začne stahování. Počkejte, až se stahování dokončí.

6. K počítači připojte prázdnou paměťovou jednotku USB

7.Rozbalte soubor stáhnuté složky softwaru na jednotku USB

Extrahování stažených souborů (rozbalení souboru) se mezi různými notebooky a stolními počítači může mírně lišit.

Příklad:

Klikněte na soubor xx_xx.zip pravým tlačítkem myši a zvolte možnost [extract to] (extrahovat do) nebo [extract all] (extrahovat vše). Je vyžadováno umístění pro uložení extrahovaného souboru k uložení souboru vyberte jednotku USB flash.

Poznámka: Jediný soubor na paměťovém zařízení USB bude poté soubor “autorun_xxx.xxx.xxx.xxx.upg”.

8. Vypněte televizor a zasuňte jednotku USB flash do portu USB televizoru

9. Televizor znovu zapněte

Automaticky se zobrazí obrazovka aktualizace softwaru.

10. Postupujte podle pokynů na obrazovce a nainstalujte software.

Následujte instrukce na obrazovce. Televizor stáhne a instaluje software.

Poznámka: Během aktualizace softwaru televizor nevypínejte.

Televizor se během aktualizace softwaru nebude resetovat. Všechna nastavení a spojení zůstanou nedotčena.

Pokud se po aktualizaci softwaru objeví problémy, televizor může být přeinstalován.

Poznámka: Všechny dříve instalované kanály, vybraná nastavení a stáhnuté programy budou ztraceny.

Pro resetování veškerých nastavení televizoru proveďte následující kroky:

1. Stiskněte tlačítko „Home“ na dálkovém ovladači a podle modelu vyberte jednu z následujících možností:

• Setup > [TV settings] (Nastavení televizoru) > [General settings] (Obecná nastavení) > [Reinstall TV] (Opakovaná instalace televizoru)

nebo

• Setup > [TV settings] (Nastavení televizoru) > [Reinstall TV] (Opakovaná instalace televizoru)

nebo

• Settings > [General settings] (Obecná nastavení) > [Reinstall TV] (Opakovaná instalace televizoru).

1. Pro začátek procesu instalace potvrďte stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovladači.

2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

RADY A TIPY